Eco dzień w sieci sklepów Biedronka

Od lipca do października w 150 sklepach sieci Biedronka w ponad 100 polskich miastach zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod nazwą Eco dzień. Partnerami akcji są Electro - System Organizacja Odzysku oraz Remondis Electrorecycling.
Zbiorka elektroodpadow na mieście Zbiorka elektroodpadow na mieście

Zbiórka będąca doskonałą okazją do pozbycia się niepotrzebnego wyposażenia będzie przeprowadzana w wybranych lokalizacjach i w wyznaczonych godzinach zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie link

Zbiórka obejmie m.in. sprzęt RTV (telewizory, radia, monitory, sprzęt hi-fi), AGD (pralki, lodówki), sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz narzędzia elektryczne. Na tych, którzy jako pierwsi zostawią zużyty sprzęt, czekają przyjazne dla środowiska torby wielokrotnego użytku.

Celem akcji Eco Dzień jest nie tylko zbiórka elektro odpadów, ale przede wszystkim edukacja ekologiczna uczestników akcji oraz upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy na temat selektywnej zbiórki oraz recyklingu. Dlatego partnerem akcji została organizacja Electro - System, która prowadzi działania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz realizacji publicznych kampanii edukacyjnych.

„W ubiegłym roku w ciągu zaledwie kilkugodzinnych akcji w 50 sklepach zgromadzono 8 ton elektrośmieci. To dla nas motywacja do kontynuowania tego typu działań. Chcemy zachęcać Polaków do pozbywania się zużytego sprzętu bez szkody dla środowiska i w zgodzie z przepisami. Warto przypomnieć, że za wyrzucanie elektroodpadów do śmietnika możemy narazić się na wysokie kary finansowe” – mówi Dagmara Łakoma, Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska Jeronimo Martins Polska.

„Cykliczne działania kierowane bezpośrednio do społeczeństwa to najlepszy sposób na wyrobienie dobrych nawyków ekologicznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu selektywna zbiórka odpadów w każdym gospodarstwie domowym stanie się standardem. Ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, że właściwe postępowanie z elektroodpadami nie jest trudnym zadaniem, a jego efekty są wymierne dla nas i środowiska”- mówi Ewa Skarzyńska, przedstawiciel organizacji Electro – System.

W Polsce rocznie produkuje się około 300 tysięcy ton elektrośmieci. Według danych z raportu PwC pt.: „ZSEE wytworzony przez polskie gospodarstwa domowe w 2010 roku”, przeciętny mieszkaniec wytwarza rocznie 5,78 kg tego rodzaju odpadów. Zbieranych i przetwarzanych jest zaś jedynie 2,71 kg. Obowiązujący poziom dla Polski to tymczasem 4 kg/mieszkańca.

Polityka środowiskowa Jeronimo Martins zapewnia prowadzenie działalności firmy w sposób ekologicznie zrównoważony poprzez podejmowanie inicjatyw w trzech głównych obszarach: przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zachowania bioróżnorodności oraz gospodarki odpadami. Jej cele strategiczne to zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej segregacji odpadów i ochrony środowiska poprzez akcje edukacyjne oraz wspieranie właściwych nawyków oraz minimalizowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko poprzez zmniejszenie ilości niesegregowanych odpadów oddawanych na składowiska.

W 2011r. w sklepach i centrach dystrybucyjnych odzyskano, a następnie przekazano do recyklingu 100% wprowadzonych na rynek opakowań z drewna, 94% z papieru, 7% z folii oraz 57% zużytych baterii i akumulatorów. Dzięki współpracy z polskimi dostawcami, usprawnieniu procesów logistycznych, wymianie floty na pojazdy Euro 5 i Econic NGT oraz przyczep 33 paletowych na 36 paletowe zmniejszono emisję CO2 aż o 56.5 ton. Wdrożenie systemu EDI, w tym elektronicznych faktur, z 34% dostawców pozwoliło zredukować o 68% ilość dokumentów papierowych
i zaoszczędzić ok. 1,2 mln kartek papieru, zaś wydruk materiałów reklamowych na papierze z recyklingu ocalił blisko 5 400 drzew.

Ustawicznie rozwijany projekt ekosklepów oraz wdrażanie sprawdzonych rozwiązań w tradycyjnych placówkach pozwala podnosić ich parametry środowiskowe. Opiera się on na zastosowaniu gruntowych wymienników ciepła, podwieszanych i izolowanych sufitów, jednowarstwowej konstrukcji ścian, pieców kaskadowy, automatycznie zamykanych zaworach w umywalkach, energooszczędnych urządzeniach chłodniczych oraz energooszczędnych żarówkach. Uzupełnieniem tych działań jest szereg programów skierowanych do pracowników i klientów.

Źródło: Informacja prasowa