Ekologiczny aspekt butelki zwrotnej

Butelka zwrotna z kaucją to klasyczne opakowanie do napojów i alkoholi, dominujące w całej Europie do lat 80. ubiegłego wieku. Pod wpływem wielu czynników, w tym zmiany stylu konsumpcji, obniżenia cen opakowań bezzwrotnych, ekspansji handlu nowoczesnego z ofertą opakowań bezzwrotnych, udział opakowań zwrotnych maleje w ostatnich dwóch dekadach. Co na ten temat sądzi menedżer ds. środowiska w Carlsberg Polska?
Czego nie zauważamy podczas konsumpcji napojów? Czego nie zauważamy podczas konsumpcji napojów?

Najbardziej temu trendowi oparło się piwo, które odnotowuje nadal duży udział sprzedaży w opakowaniu zwrotnym w niektórych krajach. Znamienny jest również spadek czasu użytkowania butelki zwrotnej wyrażony liczbą obrotów opakowania między producentem a konsumentem – w latach 80. rotacja wynosiła 40-50 razy, podczas gdy obecnie spadła poniżej 30 razy, a w wielu krajach, w tym w Polsce, osiąga zaledwie 8-10 razy.

Tylko bardzo silne instrumenty prawne (opłaty ekologiczne, depozytowe na opakowania) i sprawna, przyjazna konsumentowi organizacja systemu zwrotu opakowań są w stanie utrzymać udziały opakowań zwrotnych na wysokim poziomie w niektórych krajach. Liderami butelki zwrotnej z udziałem opakowań zwrotnych powyżej 70% dla piwa są kraje: Dania, Finlandia, Norwegia, Holandia. Polska w udziałem butelki zwrotnej na poziomie 40% plasuje się w średniej europejskiej. Najniższy poziom opakowań zwrotnych mają (poniżej 20% sprzedaży): Francja, Włochy, Wielka Brytania.

Oceny ekologiczne poszczególnych rodzajów opakowań przeprowadzone przez wiele instytucji wskazują na względnie niski wpływ na środowisko butelki zwrotnej w porównaniu do innych lżejszych opakowań jednorazowych. Należy jednak pamiętać, iż opakowanie obciąża środowisko, jeśli butelka nie wraca do producenta. Aby minimalizować wpływ na otoczenie, butelka powinna krążyć minimum 10 razy. Jeśli nie mamy - jako producenci napojów w opakowaniach szklanych - wpływu na regulacje prawne, a tak jest w Polsce, pozostaje nam zachęcanie naszych konsumentów piwa, by używali butelki zwrotnej w odpowiedni sposób, tj. odnosząc do punktów handlowych lub przynajmniej zadbać – w ramach domowej segregacji odpadów – o recykling szkła. Mimo niekorzystnych trendów, opakowanie zwrotne do piwa w Polsce znajduje swoją mocną niszę lojalnych konsumentów – świadomych wyboru ekonomicznego piwa bez płacenia za butelkę przy każdorazowym zakupie, przywiązanych zarówno do marki lub producenta piwa, zakupujących regularnie w wybranym sklepie dogodnie położonym w sąsiedztwie. Warto uświadomić tym konsumentom, że ich wybór ekonomiczny ma również uzasadnienie ekologiczne i warto pamiętać, aby butelka zwrotna pełniła swoją rolę jak najdłużej, czyli obracała między browarem a sklepem przynajmniej 10 razy. I temu jest poświęcona nasza akcja z ekologicznym przesłaniem pn. "Naturze się należy", adresowana do użytkownika butelki zwrotnej.

Wypowiedź Adama Pawełasa, Menedżera ds. Środowiska w Carlsberg Polska: Ekologiczny aspekt butelki zwrotnej motorem zainicjowania akcji "Naturze się należy"